20230628223126.jpg
20230628210154.jpg
ทรัพย์ปัญญารื้อถอนทุบตึก - บริการทุบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ทุบตึกรื้อถอนบ้านไม้เก่า บ้านพัก เพื่อการก่อสร้างใหม่ ยินดีให้บริการงานทุกระดับ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
20230628210250.jpg
ทรัพย์ปัญญารื้อถอนทุบตึก - บริการทุบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ทุบตึกรื้อถอนบ้านไม้เก่า บ้านพัก เพื่อการก่อสร้างใหม่ ยินดีให้บริการงานทุกระดับ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
20230628210331.jpg
ทรัพย์ปัญญารื้อถอนทุบตึก - บริการทุบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ทุบตึกรื้อถอนบ้านไม้เก่า บ้านพัก เพื่อการก่อสร้างใหม่ ยินดีให้บริการงานทุกระดับ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทรัพย์ปัญญารื้อถอนทุบตึก - บริการทุบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ทุบตึกรื้อถอนบ้านไม้เก่า บ้านพัก เพื่อการก่อสร้างใหม่ ยินดีให้บริการงานทุกระดับ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

   บริการรับรื้อถอนบ้าน รื้อถอนอาคาร รับทุบตึก รื้อถอนอาคารโกดังโรงงานขนาดใหญ่ รับประมูลงานรื้อถอนทุกชนิด ทั้งงานหลวงและเอกชน พร้อมรับซื้อวัสดุ ราคาสูง รับซื้อโครงสร้างอาคารเก่า โกดังเก่า ซากตึก ซากอาคาร โรงงานเก่าในราคาสูง พร้อมรับปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างใหม่ โดยทีมงานประสบการณ์ด้านการรื้อถอน การทุบตึก การซ่อมแซม ขนย้ายวัสดุ และสิ่งก่อสร้าง

รับรื้อถอนบ้าน

รับรื้อถอนอาคาร รับทุบตึก

รื้อถอนอาคารโกดังโรงงาน

ประมูลงานรื้อถอนทุกชนิด

ขั้นตอนการทําการรื้อถอน

 1. เข้าตรวจสอบสํารวจพื้นที่หน้างานเพื่อวางแผนตามลักษณะงาน ปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ
 2. วางแนวกันเขตบริเวณพื้นที่รื้อถอนเพื่อ ความปลอดภัยและสะดวกในการดําเนิน งาน เช่น ผ้าใบ หรือสังกะสี
 3. ใช้แรงงานคนในการรื้อถอนภายในก่อน บางส่วน หรือส่วนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 4. ใช้เครื่องจักรกลหนัก (รถแบคโฮ) เข้า ท่าการรื้อถอน-เจาะ ย่อยเศษปูนและ รื้อถอนฐานรากเพื่อความสะดวกต่อการก่อสร้างอาคารใหม่
 5. ขนย้ายเศษปูนเศษขยะออกจากพื้นที่ และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมที่ จะทําการก่อสร้างต่อไป

ทรัพย์ปัญญารื้อถอนทุบตึก - บริการทุบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ทุบตึกรื้อถอนบ้านไม้เก่า บ้านพัก เพื่อการก่อสร้างใหม่ ยินดีให้บริการงานทุกระดับ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

การเตรียมการก่อนทําการ ทุบตึก รื้อถอน

 1. ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอน อาคาร ที่สํานักงานโยธาในเขตพื้นที่
 2. ประเมินหน้างานเพื่อวางแผนการปฏิบัติ งาน ก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติงานจริง
 3. บอกกล่าวเพื่อนบ้าน หรือบริเวณชุมชน ใกล้เคียง เนื่องจากอาจมีเสียงดังและฝุ่น รบกวน ในบริเวณนั้น
 4. เตรียมระบบน้ําประปา ไฟฟ้า และ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ
 5. สร้างรั่ว กันวัสดุตกหล่น ปิดกันรอบ บริเวณ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
 6. ลงมือทุบทําลายอาคาร